Jak wypełnić wniosek i uzyskać dofinansowanie do remontu łazienki z pfron

wrz26

Osoby niepełnosprawne zwłaszcza te z dysfunkcjami ruchu wymagają pomieszczeń dostosowanych do własnych potrzeb. Jednym z najbardziej newralgicznych jest łazienka, która najczęściej wymaga likwidacji barier architektonicznych. W takiej sytuacji można skorzystać z PFRON wniosek o dofinansowanie na remont łazienki. Wzór można znaleźć na stronie właściwej dla miejsca zamieszkania jednostki. Kto może skorzystać z refundacji z PFRON na remont łazienki? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie? Jak wykonać kosztorys remontu łazienki dla PFRON-u? Zapraszamy do lektury.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na remont łazienki?

 

Remont łazienki jest jednym z najbardziej kosztownych. Przystosowanie tego wnętrza do potrzeb osoby niepełnosprawnej generuje dodatkowe koszty, ponieważ przy likwidacji barier architektonicznych często trzeba skorzystać z innowacyjnych rozwiązań, np. specjalnych uchwytów ułatwiających korzystanie z łazienki. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą skorzystać z dofinansowania PFRON do remontu łazienki. Przed złożeniem wniosku warto przygotować projekt wnętrza, które będzie zaadaptowane do potrzeb osoby z dysfunkcją ruchu. Należy w nim uwzględnić rozwiązania mające ułatwić osobie z dysfunkcją ruchową samodzielnie wykonywanie czynności higienicznych.

 

Łazienka dla z udogodnieniami dla niepełnosprawnych (wiz. Vogi). 

 

Osoby niepełnosprawne (zarówno dorośli, jak i dzieci) z dysfunkcjami ruchu mogą skorzystać z dofinansowania z PFRON na remont łazienki. Szczegóły realizacji inwestycji zostały określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. określające rodzaje zadań powiatu mogące być finansowane ze środków PFRON oraz Ustawa o rehabilitacji art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. D. Podczas remontu łazienki dofinansowaniem z PFRON należy pamiętać o zakupie wysokiej jakości produktów, zapewniających długoletnie i bezawaryjne użytkowanie (urzędnicy mają prawo do wizji lokalnej do 3 lat od otrzymania dofinansowania).

Jeśli zdecydujesz się na kabinę prysznicową bez brodzika, to niezbędne będą odpływy liniowe od sprawdzonych producentów. W takim wnętrzu świetnie sprawdzą się przyścienne odpływy liniowe, które można zamontować w zestawie, w którym jest suchy syfon Vogi. Suchy syfon zapobiega wydobywaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, dzięki temu codzienne korzystanie z łazienki staje się jeszcze przyjemniejsze.


Pamiętaj, że dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON nie obejmuje generalnego remontu pomieszczenia, lecz przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchu. Jeśli osoba niepełnosprawna ma dysfunkcję wzroku i jest to podstawą do wydania orzeczenia, to w PFRON dofinansowanie remontu łazienki obejmuje przede wszystkim właściwe doświetlenie pomieszczenia.

Wniosek o remont łazienki PFRON

 

Każdy wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON musi być uzasadniony, czyli należy przedstawić jakie niedogodności dla osoby niepełnosprawnej występują w łazience i uzasadnić potrzebę remontu. Osoba z niepełnosprawnością ruchową wymaga m.in. toalety, z której może korzystać samodzielnie oraz kabiny bez brodzika. W takiej sytuacji można zamontować m.in. ścienne odpływy liniowe. Brak właściwie przystosowanej strefy kąpielowej jest również ważnym aspektem, o którym warto wspomnieć w uzasadnieniu. Do wniosku niezbędne jest dołączenie kosztorysu łazienki dla PFRON oraz innych dokumentów.

PFRON wniosek o dofinansowanie na remont łazienki – jakie dokumenty należy dołączyć?

 

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób w gospodarstwie domowym,
 • informację o źródłach finansowania inwestycji,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, np. ortopedy, traumatologa czy lekarza rehabilitacji,
 • kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku małoletnich kserokopia aktu urodzenia;
  akt własności lub umowa najmu,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • kosztorys łazienki dla PFRON.

 

Pamiętaj, że w każdym powiecie mogą być wymagane inne dokumenty. Dlatego, zanim złożysz do PFRON wniosek o dofinansowanie na remont łazienki, to upewnij się w urzędzie, jakie dokumenty są wymagane.

Warto wiedzieć, że jeśli osoba niepełnosprawna nie jest jedynym właścicielem budynku, to musi mieć pisemną zgodę od właściciela lub pozostałych współwłaścicieli budynku.

PFRON wniosek o dofinansowanie łazienki może osobiście złożyć osoba niepełnosprawna lub w jej imieniu przedstawiciel prawny albo opiekun, np. w przypadku niepełnosprawnych dzieci. Jeśli opiekun ustanowiony jest postanowieniem sądu, to niezbędne jest załączenie do wniosku wyroku sądowego. Dokument ten jest niezbędny, aby uzyskać z PFRON dofinansowanie do łazienki. Dla osób z dysfunkcją ruchu świetnie sprawdzi się kabina prysznicowa typu walk-in z szybą prysznicową, pod którą można zamontować listwy spadkowe służące do uzyskania spadku jednostronnego do odpływu liniowego. Dzięki temu nie trzeba wykonywać nieestetycznego spadku typu koperta.

Kosztorys remontu łazienki dla PFRON

 

Przykładowy kosztorys remontu łazienki dla PFRON zamieszczony jest na stronie tej instytucji, bardzo często można go również otrzymać za darmo razem z wnioskiem.

Liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego zalecamy składać wniosek w pierwszym kwartale roku. PFRON dofinansowanie do łazienki maksymalnie wynosi:

 

 • 50% kosztów – jeśli wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą,
 • 30% kosztów – jeśli wnioskodawca lub opiekun prowadzą działalność gospodarczą.

Pamiętaj, że wysokość dofinansowania różni się w zależności od regionu, w którym składany jest wniosek. Jest to spowodowane zróżnicowanym budżetem miast powiatowych.

Remont łazienki z funduszu PFRON – jakie koszty są kwalifikowalne?

 

Oprócz kosztorysu łazienki dla PFRON warto zapoznać się z zakresem prac, na które można otrzymać dofinansowanie. Wbrew powszechnej opinii nie jest to cały remont, lecz tylko wybrane jego elementy, takie jak m.in.

 • poszerzenie drzwi,
 • usunięcie progów i innych nierówności,
 • montaż i ustwienie odpływu liniowego - możemy także zastosować róznego rodzaju kratki ściekowe,
 • montaż kompaktu WC,
 • montaż umywalki,
 • położenie kafelek w strefie kąpielowej.

 

Remont łazienki z funduszu PFRON – jak przystosować łazienkę do wymagań?

Aby otrzymać środki z PFRON na remont łazienki, to pomieszczenie musi być wykonane zgodnie z normami zawartymi w Prawie Budowlanym art. 5 ust. 1 pkt 4. Powinno zostać wyposażone w:

 • prysznic wyposażony w uchwyt do trzymania w zamkniętej kabinie z niskim brodzikiem lub otwartej albo wannę z otwieranymi drzwiczkami oraz uchwytami na ścianie, które ułatwiają korzystanie z tego urządzenia sanitarnego,
 • drzwi do łazienki o szerokości min. 90 cm,
 • umywalkę na wysokości 85 cm od posadzki,
 • zachowana przestrzeń na swobodne dojście do WC, czy kabiny lub wanny.

 Ile wynosi dofinansowanie z PFRONU na remont łazienki?

 

Wysokość dofinansowania z PFRON na remont łazienki nie może przekroczyć 15-krotności średniego wynagrodzenia. W 2022 wynosi ono około 6500 zł. Wysokość dofinansowania PFRON na remont łazienki nie może być większa niż 95% kosztów całej inwestycji. Istotne jest, że własny udział wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 5% kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, to wysokość dofinansowania z PFRON do remontu łazienki, to 80% kosztów związanych z likwidacją barier, lecz nie więcej niż 20 tys.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem prac musisz podpisać umowę z PFRON, w innym przypadku wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania do łazienki z PFRON. W umowie jest również wyznaczony dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Niedotrzymanie tych terminów, może skutkować rozwiązaniem umowy i brakiem wypłaty dofinansowania.

Złożenie wniosku w PFRON o dofinansowanie remontu łazienki nie jest skomplikowane. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Należy pamiętać, aby wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca osoby niepełnosprawnej oddziale PFRON. Decyzję można otrzymać w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie na remont łazienki z PFRON wypłacane jest dopiero po zakończeniu prac i przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracownika urzędu, lecz nie później niż 14 dni od dnia zakończenia remontu. Aby wnioskodawca otrzymał wypłatę dofinansowania do łazienki z PFRON-u, to niezbędna jest pozytywne zatwierdzenie prac wykonanych prac przez pracownika PCPR oraz przedłożenie w urzędzie:

 

 • umowy z wykonawcą prac mającym uprawnienia remontowo- budowlane,
 • dowodu uiszczenia wkładu własnego, np. w formie adnotacji na fakturze,
 • protokołu odbioru robót, podpisanego przez wykonawcę oraz wnioskodawcę,
 • dokumentacji fotograficznej,
 • oświadczenia o zlikwidowaniu barier architektonicznych,
 • faktur za zakupione materiały, np. za materiały uszczelniające,
 • faktury wystawionej na wnioskodawcę z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni.

 

Dostosowanie pomieszczeń dla osoby z dysfunkcjami ruchowymi jest bardzo trudne. Dlatego warto skorzystać dofinansowania z PFRON na przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dzięki temu można ułatwić samodzielne wykonywanie czynności higienicznych. W sklepach można znaleźć bardzo duży wybór produktów, które są niezbędne do wyposażenia łazienki dla osoby niepełnosprawnej, np. poręcze i uchwyty. W naszym sklepie Vogi, każdy Klient zakupi wysokiej jakości produkty i materiały uszczelniające do remontu łazienki w ramach dopłat z PFRON w sklepie Vogi. Oferujemy także profesjonalne doradztwo techniczne naszych wykwalifikowanych pracowników.

 

wrz  26